Obec Podhorany
Obec Podhorany

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - NP PRIM

Názov projektu: NP PRIM

Kód žiadosti: NFP312010N589

Časový rámec realizácie projektu: 07/2018 - 10/2020

Výška alokácie: 13 287 723,513 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

 • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
 • Špecifický cieľ:  5.1.1.Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Hlavný cieľ projektu:  je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie. 

Pracovné pozície v rámci projektu

 1. asistent učiteľa
 2. odborný zamestnanec –  školský špeciálny pedagóg
 3. koordinátor inkluzívneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

Základná škola

                          Projekt „Podpora zamestnanosti pedagogických asistentov“

Názov projektu: „Podpora zamestnanosti pedagogických asistentov“

Kód žiadosti: NFP312010N589

časový rámec realizácie projektu: 09/2018 - 08/2021

Celkové náklady na projekt: 108 540,00 EUR

Spolufinancovanie projektu : 5%

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 -  V základnej škole úspešnejší

Typ projektu : Dopytovo - orientovaný projekt

Hlavný cieľ projektu :   zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Stručný popis projektu

Realizáciou projektu sme získali 3 pedagogických asistentov na 3 roky, ktorých cieľom je pomôcť zlepšiť výchovno vzdelávacie výsledky na ZŠ v Podhoranoch, Na škole je cca 540 žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. 

Pedagogické asistentky v rámci projektu:

 • Bc. Elena Chovaňáková
 • Bc. Simona Voláhthová
 • Žaneta Lacková

Hlavné aktivity pedagogických asistentov:

 •  nadviazať úprimný kontakt so žiakmi
 •  napomáhať optimalizovať výchovné prostredie
 •  motivovať žiakov a riešiť ich jednotlivé problémy
 •   využívať individuálny prístup k žiakovi a pomáhať učiteľovi v príprave
 •  napomáhať adaptácií žiakov na prostredie školy, pri prekonávaní jazykovej bariéry,       zlepšeniu školskej úspešnosti a zlepšeniu sociálnej atmosféry v škole
 •  pomáhať pri komunikácií s rodičmi

Základnými merateľnými ukazovateľmi kladného pôsobenia pedagogických asistentov bude:

 • zlepšenie prospechu žiakov
 • zníženie počtu výchovných opatrení
 • zvýšenie úspešnosti predvolania rodičov.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Pedagogickí asistenti budú podľa vopred vypracovaného rozvrhu pôsobiť vo vybraných triedach, kde sa nachádzajú žiaci so ŠVVP. Asistenti budú prítomný v triedach v prvom rade počas hlavných vyučovacích predmetov, kde budú nápomocný pomalším žiakom, budú pomáhať adaptácií žiakov, znovu vysvetlia učivo žiakom, ktorí ho nepochopili, budú usmerňovať a kontrolovať činnosť žiakov, počas prestávok budú výchovne pôsobiť na žiakov, budú prítomní pri riešení výchovných problémov, pri komunikácií s rodičmi.

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Vedúci projektu bude starosta obce Podhorany Jozef Oračko.

Realizáciu projektu budú koordinovať interní zamestnanci Základnej školy, Podhorany 68, 059 93 Podhorany v zložení:

Projektový manažer: Mgr. Anton Lojek

Hlavný finančný manažer: Mgr. Jana Kovalčíková

Manažér monitorovania: Mgr. Milan Bednár

Administratívný pracovník: Mgr. Jana Frindtová              

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
zamračené 14 °C 5 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 12/7 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 11/4 °C
sobota 23. 10. rain and snow 6/1 °C

Dátum a čas

Dnes je streda, 20.10.2021, 17:56:46