Obec Podhorany
Obec Podhorany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 5. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

22 548,00 EUR Dvadsaťdvatisícpäťstoštyridsaťosem eur.

Neupi Construction,s.r.o

Obec Podhorany

7. 5. 2021

Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru

01/2021

7 200,00 EUR

Ing.arch.Marek józef - STRIX

Obec Podhorany

28. 4. 2021

Zmluva o dielo

08042021

150 193,09 EUR

JUNO DS

Obec Podhorany

10. 3. 2021

Kúpna zmluva

10032021

797,00 EUR

Suchý Jaroslav a Mária

Obec Podhorany

4. 3. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

15 701,56 EUR

VODA - UK - PLYN - Michal Gally

Obec Podhorany

25. 2. 2021

Zmluva o dielo

4/2021

128 637,25 EUR Jednostodvadsaťosemtisícšesťstotridsaťsedem eur. 25/100

ARPROG, a.s.

Obec Podhorany

25. 2. 2021

Zmluva o dielo

3/2021

213 728,59 EUR

ARPROG, a.s.

Obec Podhorany

3. 2. 2021

Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva Topset

165,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o

Obec Podhorany

3. 2. 2021

Zmluva o NFP

ZM_SEP-IMRK2-2020-004090

158 042,38 EUR 158042,38

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

25. 1. 2021

Kúpna zmluva

25012021

1 379,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiatdeväť

Michal a Mária Gally

Obec Podhorany

8. 1. 2021

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 1/VO/2018

2/2020

suma nezmenená

DaGa-stav, s.r.o

Obec Podhorany

5. 1. 2021

Kúpna zmluva

2/2021

1,20 EUR Jedno euro 20 centov / ks

PEMI Trade sk, s.r.o

Obec Podhorany

31. 12. 2020

Zmluva o grantovom účte

2009/5600

Neuvedené

Prima banka Slovensko , a.s.

Obec Podhorany

17. 12. 2020

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme

970210

164,38 EUR

Coop Jednota, s. d.

Obec Podhorany

17. 12. 2020

Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy

08112018

Neuvedené

Coop Jednota, s. d.

Obec Podhorany

11. 12. 2020

Dohoda

20/46/012/97

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Podhorany

11. 12. 2020

Dohoda

20/46/010/25

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Podhorany

1. 12. 2020

Zmluva o dielo

03/2020

11 846,12 EUR

VODA - UK - PLYN - Michal Gally

Obec Podhorany

27. 11. 2020

Kúpna zmluva

27112020

638,00 EUR

Oračko Marián a Anna, Adamovič Adam a Daniela

Obec Podhorany

26. 11. 2020

Kúpna zmluva

26112020

373,00 EUR

Nikola Oračková

Obec Podhorany

25. 11. 2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ

20/46/054/219

24 210,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Podhorany

19. 11. 2020

Zmluva o NFP

ZM_SEP-IMRK2-2020-003702

129 992,82 EUR

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

13. 11. 2020

Zmluva o dielo

Dodatok č. 3

príloha č.1

Mestský podnik Sspišská Belá

Obec Podhorany

13. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-02-11-2020-SK

74,00 EUR

Galileo

Obec Podhorany

12. 11. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 02/2020

23 252,65 EUR

DaGa-stav, s.r.o

Obec Podhorany

10. 11. 2020

Zmluva o prevádzkovaní VV

173/2017

1 400,04 EUR

Vak Servis, s.r.o

Obec Podhorany

10. 11. 2020

Zmluva o prevádzkovaní VK

172/2017

3 347,62 EUR

Vak Servis, s.r.o

Obec Podhorany

26. 10. 2020

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2020/001579-068

refundácia mzdových výdavkov PA,OZ,KIV

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

23. 9. 2020

Kúpna zmluva

23092020

152,00 EUR

Oračko Martin a Patrícia, Oračko Lukáš a Petra

Obec Podhorany

22. 9. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 02/2020

86 160,00 EUR

DaGa-stav, s.r.o

Obec Podhorany

26. 8. 2020

Kúpna zmluva

26082020

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

Miroslav Bača a Milena Bačová

Obec Podhorany

19. 8. 2020

Darovacia zmluva

USVRK-OIP-2020/001270-065

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

18. 8. 2020

Darovacia zmluva

KRHZ-PO-VO-415-002/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

5. 8. 2020

Zmluva o dielo

05082020

24,00 EUR

Petriľák Štefan

Obec Podhorany

4. 8. 2020

Kúpna zmluva

04082020

735,00 EUR Sedemstotridsaťpäť eur

Dušan Suchý

Obec Podhorany

30. 7. 2020

Kúpna zmluva

30072020

1 074,00 EUR Jedentisícsedemdesiatštyri

Peter Neupauer

Obec Podhorany

10. 7. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

2020

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Podhorany

30. 6. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

36 839,94 EUR

VODA - UK - PLYN - Michal Gally

Obec Podhorany

26. 6. 2020

Dohoda

20/46/012/57

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Podhorany

19. 6. 2020

Dodatok č.1

1/VO/2018

0,00 EUR

DaGa-stav, s.r.o

Obec Podhorany

19. 6. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET- 14-6-20-SK

1 035,00 EUR

Galileo

Obec Podhorany

4. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 01/2020

1/2020

34 759,13 EUR

VODA - UK - PLYN - Michal Gally

Obec Podhorany

28. 5. 2020

Dohoda

20/46/052/34

13 830,00 EUR Trinásťtisícosemstotridsať

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Podhorany

22. 5. 2020

Dodatok k zmluve o úvere

881/CC/19/D1

840 000,00 EUR Osemsoštyridsaťtisíc

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

15. 5. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

PHZ-OPKI-2019-003365

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

18. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200454

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Podhorany

16. 3. 2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

2020

4 264,20 EUR

Natur Pack

Obec Podhorany

3. 3. 2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

18022020

28,00 EUR

Innogy Slovensko, a.s

Obec Podhorany

26. 2. 2020

Zmluva o dielo

01/2020

18 000,00 EUR

DaGa-stav, s.r.o

Obec Podhorany

25. 2. 2020

Zmluva o dielo

01/2020

33 109,20 EUR

VODA - UK - PLYN - Michal Gally

Obec Podhorany

24. 1. 2020

Dohoda

20/46/012/13

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Podhorany

15. 1. 2020

Kúpna zmluva

2020

57,00 EUR Päťdesiatsedem

Zdenko Bača

Obec Podhorany

13. 1. 2020

Zmluva č.44578-2019/710

44578-2019/710

5 703,29 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Podhorany

31. 12. 2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-092

USVRK-OIP-2019/001719-012

Podľa zmluvy

Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK

Obec Podhorany

20. 12. 2019

Zmluva o dielo č. 08/2017

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2017

Neuvedené

Mestský podnik Spišská Belá, spol. s.r.o.

Obec Podhorany

4. 12. 2019

Dohoda podľa § 10

19/46/010/6

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Podhorany

30. 11. 2019

Dohoda

19/46/052/383

19 246,80 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Podhorany

27. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2

4 000,00 EUR

Obec Podhorany

Coop Jednota, s. d.

26. 11. 2019

Zmluva o prevádzkovaní VV

173/2017

1 400,04 EUR

Vak Servis, s.r.o

Obec Podhorany

26. 11. 2019

Zmluva o prevádzkovaní VK

172/2019

3 347,62 EUR

Vak Servis, s.r.o

Obec Podhorany

18. 11. 2019

Kúpna zmluva

2019

70,00 EUR

Rastislav Gallschneider

Obec Podhorany

14. 11. 2019

Dodatok č.1

19/46/012/58

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Zmluva o úvere

881/CC/19

840 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Dodatok k zmluve č. 198/CC/18

198/CC/18-D1

139 839,48 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Dodatok k zmluve č. 793/CC/18

793/CC/18-D1

68 750,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Dodatok k zmluve č. 413/CC/16

413/CC/16

542 147,19 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Dodatok k zmluve č. 414/CC/16-D3

414/CC/16

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Sadzobník od 01.01.2019

881/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy účinné od 01.01.2019

881/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

K produktovým obchodným podmienkam - dodatok č. 2

881/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne platné od 01.01.2019

881/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

13. 11. 2019

K všeobecným obchodným podmienkam - dodatok č. 1

881/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Podhorany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 10. 5. 2021
jasná obloha 19 °C 6 °C
utorok 11. 5. oblačno 22/9 °C
streda 12. 5. slabý dážď 21/11 °C
štvrtok 13. 5. slabý dážď 17/8 °C

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 10.5.2021, 23:08:38