Štruktúra Obecného úradu

Starosta obce: Jozef Oračko
Prednostka obecného úradu: Mgr. Monika Gallyová
Ekonómka obce: Mgr. Janka Kovalčíková
Personalistika a mzdy: p. Anna Sokoľáková
Pracovníčka OcÚ: p. Anna Galliková
Upratovačka a doručovateľka: p. Rozália Kocibášová
Údržba: p. Milan Fudaly
    

TSP:

Mgr. Andrea Plučinská

Mgr. Miriam Gáborová

Jolana Kučerová

Anna Oračková

Monika Sebešová


Základne dokumenty


Štatút obce Podhorany
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva – Podhorany
Zásady odmeňovania poslancov 


Subjekty  riadené obcou


Školstvo:


ZŠ Podhorany bez právnej subjektivity

Zriaďovateľ Obec Podhorany
  • Riaditeľ -  Mgr. Anton Lojek
  • Zástupca riaditeľa – Mgr. Jana Frindtová
                                     Mgr. Milan Bednár

MŠ Podhorany  bez právnej subjektivity
      Riaditeľ   Vlastimil Tobola
      Učiteľka Vlasta Brezovská
      Asistent učiteľa – Tatiana Oračková


Dobrovoľný hasičský zbor


Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce a funkciu Obecného hasičského zboru.

  • Predseda: František Neupauer
  • Veliteľ: Stanislav Kocibáš
  • Preventivár: Michal Gally

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár