Naša obec

Erb obce Podhorany Sv. Martin

OBEC PODHORANY

Obec Podhorany sa nachádza v okrese Kežmarok. Patrí medzi spišské obce ležiace na úpätí Spišskej Magury,   obklopená krásnou prírodou a nezameniteľným výhľadom na Vysoké Tatry. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1297.  Pôvodný nemecký názov Maldur bol zmenený v r.1948 na súčasný názov obce Podhorany.
Dominantou obce sú kostoly, katolícky kostol sv. Martina a nový evanjelický kostol z roku 1924.
V obci je materská škola s poldennou prevádzkou, základná škola plneorganizovaná, elokované pracovisko SSOŠ, ktoré je zamerané na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách.
Primárna zdravotná starostlivosť občanom obce je zabezpečovaná v zdravotnom stredisku   Sv. Martina.Základné údaje

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
IČO: 00326461
DIČ: 2020697250
Banka: Prima Banka a.s.
Účet:: 8107113001 / 5600
Starosta: Jozef Oračko
Región: Spiš
Regionálne združenie: ZMOS
Prvá písomná zmienka: r. 1297
Nadmorská výška: 598 m.n.m.
Rozloha: 1102 ha
Ročný úhrn zrážok: 612 mm

Demografické údaje

Evidencia obyvateľstva Stav k 31.12.2018
Spolu Muži Ženy
Do 6 rokov: 610 326 284
Od 7 do 18 rokov: 735 346 389
Od 18 do 62 rokov: 1 152 591 561
Nad 62 rokov: 80 33 47
Spolu obyvateľov:  2 577

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár